producten uit de-sea mecollectie
© Hannah Braeken, Femke Poort & Lotte van Uittert

Nienke biedt via haar kunst een nieuw perspectief ​​op duurzaamheids- en sociale problemen

Studio Nienke Hoogvliet is een ontwerpstudio voor materiaalonderzoek en experimenteel en conceptueel ontwerp, die zoekt naar oplossingen voor klimaat- en sociale problemen.

Studio Nienke Hoogvliet is een ontwerpstudio voor materiaalonderzoek en experimenteel en conceptueel ontwerp. Nienke studeerde af in de richting Lifestyle & Design aan de Willem de Kooning Academie.

Haar ontwerpen zijn verhalenvertellers, die een nieuw perspectief bieden op duurzaamheids- en sociale problematieken – én op de oplossingen.

De projecten maken mensen bewust van sociale en milieuproblemen in de textiel-, leer- en voedingsindustrie. Door innovatieve alternatieven te creëren, hoopt Nienke perspectieven en systemen te kunnen veranderen.

Ze is ook medeoprichter van Zeefier, een start-up die op industriële schaal duurzame textielverf uit zeewier produceert.

Het werk van Studio Nienke Hoogvliet is wereldwijd tentoongesteld in diverse musea als Artipelag in Stockholm, het Centre Pompidou in Parijs en het Cooper Hewitt Design Museum in NewYork.

Nienke hoogvliet

Alle grondstoffen voor dit met zeewier geverfde linnen jasje komen uit Nederland.

© Hannah Braeken, Femke Poort & Lotte van Uittert

Waar bestaat je werk met name uit?

‘Mijn werk ontstaat voornamelijk uit persoonlijke fascinaties: ik merk een pro- bleem op en probeer daar vervolgens aandacht voor te vragen door het onderwerp met positiviteit en nieuwsgierigheid te benaderen.

Dat doe ik door veel on- derzoek te doen, bijvoorbeeld in literatuur, maar ook door te experimenteren met materialen of technieken.

Omdat ik geloof in de kracht van het samenbrengen van verschillende perspectieven, werk ik veel samen met diverse disciplines, zoalswetenschappers,ambachtsliedenofjuistmensenuitdeindustrie.’

Nienke Hoogvliet

Zeefier doet onderzoek naar het verven van textiel met zeewier.

© Hannah Braeken, Femke Poort & Lotte van Uittert

Duurzaamheid staat centraal in je werk. Hoe is dit ontstaan?

‘Als kind was ik al idealistisch. Ik verzamelde bijvoorbeeld handtekeningen tegen dierproeven. Op de kunstacademie leerde ik dat objecten of kunstwerken een medium kunnen zijn om aandacht te vragen voor dingen die ik graag anders zie.

Ik denk dat we te veel verbindingen zijn kwijtgeraakt – de verbinding met onszelf, onze gemeenschap, onze omgeving en de natuur. Ik ben een optimistisch persoon, dus ik heb er vertrouwen in dat die verbindingen hersteld kunnen worden, waardoor weer meer harmonie kan ontstaan.

En door verhalen visueel te maken in objecten, wordt het voor een toeschouwer begrijpelijker.’

Water vormt een rode draad in veel van je projecten? Wat is je connectie hiermee?

‘Ik ben opgegroeid in Den Haag, dicht bij het strand. Mijn ouders namen me in weer en wind mee om te wandelen. Daardoor geeft het strand mij een gevoel van rust en vrijheid.

Ik vond het belangrijk om aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de zee, door juist het positieve te benadrukken. Er zijn uit het zeewater ook prachtige materialen te halen, bijvoorbeeld textielverf uit zeewier of vissenleer.

Later ben ik ook veel gaan samenwerken met de Waterschappen, om te laten zien welke waardevolle materialen er ook uit ons afvalwater gehaald kunnen worden. Hier zijn projecten zoals Waterschatten, MOURN en de Kaumera Kimono uit voortgekomen.’

Nienke Hoogvliet

Het sea mekleed, een handgeknoopt kleed van zeewiergaren.

© Hannah Braeken, Femke Poort & Lotte van Uittert

Waar ben je nu mee bezig?

‘Ik doe nu onderzoek naar waarden versus waarde. In samenwerking met Tim JongeriushebikdaaralhetprojectValue//Valuesovergemaakt.Helptvolledige transparantie over hoe iets geproduceerd is om het product meer te waarderen?

We kunnen wel producten maken van heel ‘goede’ materialen, maar als we die nog steeds na een paar keer gebruiken wegdoen, hebben ze alsnog te veel impact.

Ik denk dat we de verbinding met de producten om ons heen moeten vergroten en dat transparantie daaraan bij kan dragen. Ik werk nu aan een boek over dit onderwerp, waar ook de conclusies van de Value // Values-installatie worden besproken.’

Hoe zie je de toekomst van productontwerp in combinatie met duurzaamheid?

‘Het bewustzijn dat het anders moet lijkt steeds meer door te dringen, ook bij grote bedrijven en overheden.

Ik verwacht dat het uiteindelijk de nieuwe standaard zal worden om circulair en/of met bio-based materialen en productieprocessen te werken.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar uiteindelijk denk ik dat het kwartje gaat vallen.’

Nienke Hoogvliet

Nienke looit vissenleer op natuurlijke wijze.

© Hannah Braeken, Femke Poort & Lotte van Uittert

Je geeft ook lezingen. Wat is de belangrijkste boodschap die je wilt meegeven?

‘Ik vind het heel belangrijk dat er vanuit zo veel mogelijk verschillende perspectieven aan oplossingen gewerkt wordt.

Soms worden problemen te kortzichtig ‘op- gelost’, waardoor ze elders weer problemen kunnen geven. Ik noem het werken vanuit verschillende perspectieven ook wel holistisch nadenken of ontwerpen.

Ik hoop dat mensen het belang daarvan inzien als ze mijn verhaal hebben gehoord. We zijn allemaal onderdeel van het grote geheel. Als we ons dat realiseren, zijn we al een eind op de goede weg.’

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

‘Ik wil met mijn werk graag blijven bijdragen aan meer harmonie tussen mens, maatschappij en natuur. Ik wil blijven ontdekken op welke manier ik daar, door middel van mijn ontwerpen, het beste aan kan bijdragen.

De ene keer is dat misschien een nieuw materiaal, een andere keer een object, een installatie of een boek. Die vorm houd ik graag open.’

Lees ook: