-

Voorwaarden voor het gebruik van scandiliv.nl

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Als deze niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren.

Verantwoordelijke uitgever
Bonnier Publications International A/S
Box 543
1411 Kolbotn
Norge

E-mail: bobedre@bobedre.dk

Auteursrecht
Tenzij anders vermeld berust het auteursrecht van al het materiaal op deze website bij Bonnier Publications International A/S. Het materiaal mag zonder toestemming niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Teksten van de website mogen alleen met uitdrukkelijke bronvermelding geciteerd worden. Voor commercieel gebruik van het materiaal is goedkeuring vereist van Bonnier Publications International A/S.

Disclaimer
De informatie die je op deze website aantreft, wordt telkens bewerkt en gecontroleerd en is daardoor voor zover wij weten geheel correct. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we niet uitsluiten dat er af en toe een foutje insluipt. Scandiliv.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hinder of schade die ontstaat in verband met het gebruik door de lezer van de informatie op deze site.

Externe links
We wijzen erop dat de website bobedre.dk links bevat naar sites die niet onder het beheer van Bonnier Publications International A/S vallen. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.